O nas

Akademia JÄ™zyków Obcych USA to szkoĹ‚a jÄ™zyka angielskiego zaĹ‚oĹĽona przez mĹ‚odych, kreatywnych ludzi, dla których nauczanie jÄ™zyka angielskiego to nie tylko praca, ale sposób na ĹĽycie. Naszym celem jest stworzenie miejsca gdzie moĹĽna bÄ™dzie uczyć siÄ™ w ciepĹ‚ej, przyjaznej atmosferze. Gdzie nauczyciele bÄ™dÄ… rozumieć potrzeby uczniów i postarajÄ… siÄ™ wychodzić im naprzeciw. OsiÄ…gniemy to dziÄ™ki maĹ‚ym grupom, które umoĹĽliwiÄ… nam indywidualne podejĹ›cie do kaĹĽdego sĹ‚uchacza.

ZaleĹĽy nam aby nasi uczniowie tak jak my czerpali radość z posĹ‚ugiwania siÄ™ jÄ™zykiem angielskim. Staramy siÄ™ przeĹ‚amać bariery jÄ™zykowe i udowodnić, ĹĽe angielski to nie tylko szkolny przedmiot, ale sposób na poznanie innych kultur

i nawiÄ…zanie kontaktów na caĹ‚ym Ĺ›wiecie. Nie zamykamy siÄ™ w czterech Ĺ›cianach, wychodzimy poza mury szkoĹ‚y aby jÄ™zyka angielskiego uczyć nie tylko w teorii, podczas zainscenizowanych scenek ale w prawdziwej restauracji, banku, na poczcie czy zwyczajnej ulicy.

W XXI wieku chcemy aby nasza szkoĹ‚a byĹ‚a w peĹ‚ni multimedialna. W procesie nauczania korzystamy z najnowszych zdobyczy techniki. CaĹ‚y czas tworzymy bazÄ™ pomocy dydaktycznych. W swojej pracy chcemy wykorzystywać równieĹĽ Internet.

Jednym słowem USA Academy to :

  • wysoki poziom nauczania
  • energia, optymizm i kreatywność
  • maĹ‚e grupy
  • indywidualne podejĹ›cie do ucznia
  • ciepĹ‚a , przyjazna atmosfera
  • darmowe materiaĹ‚y dodatkowe dostÄ™pne w szkole oraz na stronie internetowej
  • systematyczne ocenianie postÄ™pów
  • duĹĽy nacisk na komunikacjÄ™

wstecz