FCE/ CAE

Kursy skierowany do osób na wysokim poziomie zaawansowania znajomoĹ›ci jÄ™zyka angielskiego. Obejmuje 3 semestry tj. 160 godzin lekcyjnych w blokach 90 minutowych.

Kursy FCE/CAE to specjalne programy przygotowujÄ…ce do egzaminów First Certificate of English oraz Certificate of Advanced English. Ich celem jest ćwiczenie wszystkich komponentów jÄ™zyka angielskiego czyli pisania, czytania, mówienia, sĹ‚uchania oraz sĹ‚ownictwa. W czasie trwania kursu ćwiczone sÄ… wszystkie techniki egzaminu specjalistycznego dziÄ™ki czemu uczeĹ„ moĹĽe w peĹ‚ni poznać jego strukturÄ™ co umoĹĽliwi mu poprawne rozwiÄ…zanie zadaĹ„ egzaminacyjnych Uczestnicy kursu majÄ… dostÄ™p do szeregu dodatkowych materiaĹ‚ów ( w tym autorskie Syllabusy ) wspomagajÄ…cych efektywne przygotowanie do egzaminu

wstecz