Egzamin gimnazjalny

Kurs skierowany do uczniów szkóĹ‚ gimnazjalnych zdajÄ…cych egzamin gimnazjalny z jÄ™zyka angielskiego. Obejmuje 60 godzin lekcyjnych poĹ‚Ä…czonych w bloki po 90 minut.

 

Kursy dla gimnazjalistów gwarantuje bezstresowe przygotowanie siÄ™ do tego pierwszego waĹĽnego egzaminu w ĹĽyciu mĹ‚odego czĹ‚owieka. Specjalnie przygotowany, prowadzony przez doĹ›wiadczonego nauczyciela kurs ma zapewnić jak najlepsze przygotowanie do egzaminu z jÄ™zyka angielskiego. Kurs obejmuje kompleksowa powtórkÄ™ z jÄ™zyka angielskiego w zakresie materiaĹ‚u szkoĹ‚y podstawowej. Uczniowie zapoznajÄ… siÄ™ z strukturÄ… egzaminu oraz wszystkimi rodzajami zadaĹ„ egzaminacyjnych. Uczestnicy kursu majÄ… dostÄ™p do szeregu dodatkowych materiaĹ‚ów ( w tym autorskie Syllabusy ) wspomagajÄ…cych efektywne przygotowanie do egzaminu.

wstecz