Matura

Kurs skierowany do uczniów szkóĹ‚ Ĺ›rednich zdajÄ…cych egzamin maturalny z jÄ™zyka angielskiego. Poziom podstawowy : 50 x 45 minut .Poziom rozszerzony : 100 x 45 minut ( w blokach po 90 minut ).

 

Kursy dla maturzystów to gwarancja bezstresowego przejĹ›cia przez wir egzaminów maturalnych. Specjalnie przygotowany, prowadzony przez doĹ›wiadczonego nauczyciela kurs ma zapewnić jak najlepsze przygotowanie do matury z jÄ™zyka angielskiego. W czasie trwania kursu ćwiczone sÄ… wszystkie techniki egzaminu maturalnego dziÄ™ki czemu uczeĹ„ moĹĽe w peĹ‚ni poznać jego strukturÄ™ co umoĹĽliwi mu poprawne rozwiÄ…zanie zadaĹ„ egzaminacyjnych. Uczestnicy kursu majÄ… dostÄ™p do szeregu dodatkowych materiaĹ‚ów ( w tym autorskie Syllabusy ) wspomagajÄ…cych efektywne przygotowanie do egzaminu.

wstecz