Kursy dla firm

Oferta dla firm jest elastyczna i zaleĹĽy od specyficznych potrzeb danej firmy. CzÄ™stotliwość zajęć, ich dĹ‚ugość, ilość osób w grupie oraz miejsce przeprowadzania zajęć jest ustalana wedĹ‚ug oczekiwaĹ„ klienta. Kurs standardowy skierowany jest do pracowników róĹĽnych branĹĽ, którzy chcÄ… poznać lub rozszerzyć swojÄ… znajomość jÄ™zyka angielskiego. Kurs moĹĽe być rozszerzony o elementy jÄ™zyka biznesu.

Kursy dla firm to :

  • wykwalifikowany nauczyciel z doĹ›wiadczeniem
  • nowoczesne metody i techniki nauczania
  • nacisk na komunikacjÄ™ przy równoczesnym rozwijaniu pozostaĹ‚ych umiejÄ™tnoĹ›ci jÄ™zykowych
  • koncentrowanie siÄ™ na potrzebach danej firmy lub instytucji
  • gwarantowana najwyĹĽsza jakość

wstecz