Kursy dla dorosłych

Kursy jÄ™zyka angielskiego dla osób dorosĹ‚ych. Podzielone na trzy poziomy zaawansowania. KaĹĽdy poziom obejmuje 2 semestry tj. 60/90-minutowych spotkaĹ„. Ilość osób w grupie 4-6.

  • Road Trip USA Kurs skierowany do starszych odbiorców. Wykorzystuje elementy kultury krajów anglojÄ™zycznych oraz szereg najnowszych technologii komunikacyjnych w procesie nauczania jÄ™zyka obcego. Zapewnia naukÄ™ dostosowanÄ… do potrzeb osoby dorosĹ‚ej. Koncentruje siÄ™ na umiejÄ™tnoĹ›ciach komunikacyjnych (mówienie i sĹ‚uchanie) struktury gramatyczne wprowadzajÄ…c w oparciu o naturalne sytuacje. Program kursu wzbogacony jest o szereg praktycznych umiejÄ™tnoĹ›ci , które umoĹĽliwiÄ… sĹ‚uchaczom w krótkim czasie poznanie najpopularniejszych zwrotów uĹĽywanych na co dzieĹ„ w banku, kinie, restauracji czy hotelu.

wstecz