Kursy dla młodzieży

Kursy jÄ™zyka angielskiego dla mĹ‚odzieĹĽy od 14 roku ĹĽycia. Podzielone na pięć poziomów zaawansowania. KaĹĽdy poziom kursu obejmuje 2 semestry tj. 60/90-minutowych spotkaĹ„. Ilość osób w grupie 4-6.

Grand American Adventure

Kurs przeznaczony dla mĹ‚odzieĹĽy gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej. SĹ‚uchacze uczÄ… siÄ™ jÄ™zyka angielskiego w oparciu w szereg starannie dobranych metod. DziÄ™ki zastosowaniu róĹĽnorakich technik rozwijajÄ… swoje umiejÄ™tnoĹ›ci w zakresie komunikacji (mówienie i sĹ‚uchanie), czytania, pisania oraz gramatyki jÄ™zyka angielskiego. Rola nauczyciela polega tutaj nie tylko na przekazywaniu swojej wiedzy ale takĹĽe na ksztaĹ‚towaniu umiejÄ™tnoĹ›ci samodzielnego dochodzenia do wiedzy wĹ›ród uczniów. WaĹĽnÄ… rolÄ™ peĹ‚ni wzbudzanie motywacji do nauki. Kurs jest w peĹ‚ni multimedialny , wykorzystuje najnowsze technologie komunikacyjne w procesie nauczania. Kurs zawiera elementy kultury krajów anglojÄ™zycznych.

 wstecz