Kursy dla dzieci

Kursy jÄ™zyka angielskiego dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Podzielone na pięć poziomów zaawansowania z czego pierwsze trzy przeznaczone sÄ… dla najmĹ‚odszych dzieci, a dwa kolejne dla uczniów klas 4-5-6 szkoĹ‚y podstawowej. KaĹĽdy poziom kursu obejmuje 2semestry tj.24/90-minutowych spotkaĹ„. Ilość osób w grupie 4-6.

 

Welcome to the USA ( 3 poziomy)

Kurs przeznaczony dla najmĹ‚odszym uczniów. ZakĹ‚ada uczenie jÄ™zyka angielskiego poprzez zabawÄ™ i interakcjÄ™ pomiÄ™dzy uczniami oraz nauczycielem a uczniami. Czerpie nie tylko z metodyki nauczania jÄ™zyka angielskiego dla najmĹ‚odszych ale takĹĽe z pedagogiki zabawy. Jest dostosowany do moĹĽliwoĹ›ci rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program kursu opracowany zostaĹ‚ w oparciu o zasady nowoczesnej metodyki z zastosowaniem takich metod jak TPR ( Total Physical Response) czy The Natural Approach oraz nasze wĹ‚asne obserwacje wynikajÄ…ce z doĹ›wiadczenia w pracy z dziećmi.

 

An American Tale ( 2 poziomy)

Kontynuacja kursu dla dzieci, która moĹĽe być realizowana równieĹĽ jako samodzielny kurs dla dzieci starszych ( klasy 4-5-6 szkoĹ‚a podstawowa). Stanowi wprowadzenie do póĹşniejszej tzw. systematycznej nauki jÄ™zyka angielskiego. Oparty na zasadzie „baw siÄ™ i ucz” wprowadza poprzez gry edukacyjne reguĹ‚y funkcjonowania oraz podstawowe zasady gramatyczne jÄ™zyka angielskiego.

wstecz