Egzamin gimnazjalny- blok humanistyczny

Kurs skierowany do wszystkich uczniów szkóĹ‚ gimnazjalnych zdajÄ…cych egzamin gimnazjalny z jÄ™zyka angielskiego. Obejmuje 60 godzin lekcyjnych poĹ‚Ä…czonych w blok po 90 minut.

 

Kurs przygotowujÄ…cy do egzaminu gimnazjalnego w zakresie bloku przedmiotów humanistycznych. Program kursu zostaĹ‚ opracowany przez nauczycieli przedmiotów humanistycznych (jÄ™zyk polski, historia, wiedza o spoĹ‚eczeĹ„stwie) z myĹ›lÄ… o jak najlepszym przygotowaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Specjalnie przygotowany, prowadzony przez doĹ›wiadczonego nauczyciela humanistÄ™ kurs ma zapewnić jak najlepsze wyniki z części humanistycznej egzaminu. Kurs obejmuje kompleksowÄ… powtórkÄ™ z jÄ™zyka polskiego w zakresie materiaĹ‚u szkoĹ‚y podstawowej z elementami historii i wiedzy o spoĹ‚eczeĹ„stwie. Uczniowie zapoznajÄ… siÄ™ z strukturÄ… egzaminu oraz wszystkimi rodzajami zadaĹ„ egzaminacyjnych. Uczestnicy kursu majÄ… dostÄ™p do szeregu dodatkowych materiaĹ‚ów ( w tym autorskie Syllabusy ) wspomagajÄ…cych efektywne przygotowanie do egzaminu.

wstecz